Adatkezelési tájékoztató


Legutóbb frissítve: 2018. szeptember 18.

Adatkezelési tájékoztató

Felülvizsgálva: 2018.09.18.

 1. Adatkezelő adatai

Xeropan International Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Adószám: 26304706-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-029639
Képviselő: Mile Ferenc ügyvezető önállóan, Al-Gharawi Madzsid Attila ügyvezető önállóan

 1. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Név: CodeYard Kft.
Székhely: 4026 Debrecen, Mester utca 1. III. em. 6.
Email cím: info@codeyard.eu
Tevékenység:Fejlesztés

Név: VENGIT Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
Tevékenység: Információ-technológiai szaktanácsadás

Név: Gonda József e.v.
Székhely: 4225 Debrecen, Kiserdő u. 92.
Tevékenység: Marketing

Név: MailChimp
c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308
MOSS No. EU 826 477 914
Tevékenység: Hírlevél küldés

Név: DigitalOcean, LLC
Cím: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013
Tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

Név: Facebook, Inc.
Cím: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025
Tevékenység: Analitikai és remarketing szolgáltatás


Név: Google LLC
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
Tevékenység: Analitikai és remarketing szolgáltatás

Név: Mailgun Technologies, Inc.
Cím: 535 Mission St. San Francisco, CA 94105
Tevékenység: Hírlevél küldés

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

  Az adatkezelésre a Xeropan mobil alkalmazás használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Xeropan alkalmazás és Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
  Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

  Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott adatokkal történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki a felhasználói profilt létrehozta.
  A Szolgáltató adatkezelése tehát az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, melyekről jelen pont alatt, valamint külön, eseti jelleggel ad tájékoztatást a Szolgáltató.

  Abban az esetben, ha az Érintett nem saját személyes adatát adja meg a Szolgáltatónak, az Érintettet terheli a kötelezettség, hogy az Érintett hozzájárulását beszerezze.

  1. Xeropan honlap

Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: Érintett számítógépének azonosítója (IP címe), az Érintett böngészőjének típusa, a látogatás dátuma és időpontja, milyen tartalmakat tekintett meg, mely honlapról érkezett, mely honlapra távozott. Ezen adatok az Érintett személyes azonosítására alkalmatlan adatok, és az Adatkezelő– jogszabályi kötelezettség teljesítését kivéve, az ott meghatározott feltételekkel - nem tesz lépéseket az IP cím tulajdonosának azonosítására.
Az adatkezelés célja: statisztikai adatelemzés, a Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatás személyre szabása.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.
Az Adatkezelő WWW.XEROPAN.COM címen elérhető honlapjának html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

 1. Xeropan mobil applikáció letöltése (IOS és Android platformok)

Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt adatok köre: az Érintett mobiltelefonjának egyedi azonosítója, hardverének típusa, , a mobil operációs rendszer verziószáma, a mobiltelefonjának elnevezése, az Érintett email címe (Facebook vagy Google kapcsolódás esetében), az Érintett tartózkodási helye (IP cím alapján). Az Adatkezelő az Érintett azonosítására az applikáció használatával összefüggésben saját azonosítót (Player ID) is használ.
Az adatkezelés célja: statisztikai adatelemzés, a Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatás személyre szabása, a megfelelő verziójú Xeropan mobil applikáció eljuttatása az Érintetthez annak tartózkodási helye függvényében, visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: az Érintett Adatkezelő részére történő törlési kérelmének elküldéséig. Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli az adatokat a rendszeréből.

 1. Xeropan mobil applikáció igénybe vétele

Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Az Érintett teljes neve, Facebook vagy Google azonosítója és/vagy felhasználóneve, email címe, tartózkodási helye, neme, születési dátuma, profilképe vagy annak URL címe, azon ismerőseinek Facebook vagy Google azonosítója, akik szintén regisztráltak az applikációban, szerver log file-okon keresztül az Érintett Szolgáltatással kapcsolatos interakciói, melyek kapcsolódhatnak az Érintett Player ID-jához, IP címéhez vagy mobiltelefonjának egyedi azonosítójához.
Az adatkezelés célja: statisztikai adatelemzés, a Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatás személyre szabása, visszaélések megakadályozása. Kapcsolatfelvétel, elektronikus,
Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan küldhető.
Az adatkezelés időtartama: Érintett Adatkezelő részére történő törlési kérelmének elküldéséig. Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli az adatokat a rendszeréből.


5.
Hírlevél tiltólista

A folyamat:

 1. Egy már meglévő Felhasználó meghívja egy vagy több barátját, hogy használja a Xeropant.
 2. A meghívott barát e-mail címe - ha még nem Xeropan felhasználó - felkerül egy levelező listára - Kivéve, ha korábban ezt tiltotta és szerepel az MKT listán - Ennek munka neve ENGEDÉLYKÉRŐ LISTA (EKL) -
 3. A rendszer automatikusan küld a Felhasználónak egy levelet arról, hogy a barátja szeretné meghívni, és ahhoz kér a Szolgáltató engedélyt, hogy küldhessen neki bővebb információkat.
 4. Ebben a levélben két választási lehetősége lesz:

A) Küldhettek Nekem levelet
B) Nem küldhettek Nekem levelet
5. Az említett levél tartalmazni fogja az ÁSZF-re és az adatkezelésre vonatkozó dokumentumok linkjét.
Ha az A) Küldhetek opciót választja:
A1.) A Szolgáltató átiratkoztatja az ENGEDÉLYEZETT levelező listára (ENG). A Szolgáltató tárolja a feliratkozás időpontját.
A2.) Az EKL listáról a Szolgáltató által törlésre kerül.

A3.) A Szolgáltató kiküldi neki az invitációs levelet és a meghívó érvényességére vonatkozó emlékezetetőket.
A4.) Döntés:

 1. Felhasználó lesz - Ekkor átkerül a felhasználói adatbázisba (USERS)
 2. Nem lesz felhasználó - Ekkor meghívás lejártát követő 72 óra után Szolgáltató törli az e-mail címét az ENG listáról.

Ha a B) Nem küldhettek opciót választja:
B1.) Szolgáltató megnyit a Felhasználónak egy leiratkozó weboldalt a gombra való kattintás után
B2.) A weboldalban lefut egy remarketing kód, ami anonim módon felrakja egy olyan remarketing listára a felhasználó eszközét, amire később Szolgáltató nem küld Google-vel vagy Facebook reklámot
B3.) A meghívott két meghívó küldési "engedély megtagadási" opció közül kell, hogy válasszon

 1. „Most nem küldhettek”
 2. „Nem küldhettek és jegyezzétek meg ezt a címet, hogy máskor se küldjetek”. Felhasználó ekkor kipipálja, hogy hozzájárul a cím tárolásához és megismerte az erre vonatkozó adatkezelési szabályainkat.

B3.) 1 esetben – „Most nem küldhettek”:

 1. Szolgáltató a címét nem másolja át az ENG levelező listára.
 2. Felhasználó azonnal törlésre kerül az EKL listáról is.
 3. Ha bárki újból meghívja, akkor kezdődik az egész folyamat elölről, tehát ha újra meghívja valaki, akkor ismét felkerül az EKL listára, kap engedélykérő levelet és választhat az opciók közül.

B3.) 2. esetben -  „Nem küldhettek és jegyezzétek meg ezt a címet, hogy máskor se küldjetek”:

 1. Felhasználó címét a hozzájárulásával Szolgáltató tárolja egy MEGHÍVÓ KÜLDÉST TILTÓK (MKT) hírlevél listára.
 2. Ezen a listán csak az e-mail címet és a listára iratkozás helyét, dátumát és időpontját tárolja a Szolgáltató, és csak azért, hogy feleslegesen a barátai ne tudják meghívni a Xeropan bázisában.
 3. Ha bárki később meg szeretné hívni, akkor nem kap levelet.
 4. Ettől függetlenül USER még lehet a Felhasználóból, de a Tiltó listán ettől még ott marad, amíg nem iratkozik le.

Ha a Felhasználó nem választja sem az A), sem a B) opciót, akkor
72 óra múlva Szolgáltató törli az EKL listáról, vagyis végül az történik vele, mint a B3.)1. opció esetén.

Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím
Az adatkezelés célja: meghívó e-mail kiküldés tiltása
Az adatkezelés időtartama: Érintett leiratkozásáig, vagy törlés iránti igényéig.

 1. Ügyféllevelezés, panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve, email címe, és az általa önkéntesen megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés célja: Érintett észrevételeinek, kérdéseinek rögzítése a Szolgáltatás fejlesztésének, a működésének ellenőrzése érdekében, az Érintett panaszának kezelése.
Az adatkezelés időtartama: az ügy elintézésétől számított legfeljebb 5 év.

 1. Egyéb adatkezelés

A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Cookie-k és más követő eszközök
A Szolgáltatás egyes funkcióinak helyes működése érdekében cookie-k használata válhat szükségessé, melyek ugyanakkor az Érintett számára bizonyos kényelmi funkciót is betölthetnek. Az Adatkezelő által elhelyezett cookie-k lehetővé tehetik az Adatkezelő számára az Érintett számítógépének azonosítását (IP cím), böngészési adatainak megismerését. A cookie tartalmazhat információt az Érintett azonosítására (Felhasználói ID) alkalmas módon, melyet az Adatkezelő annak érdekében kezel, hogy a szolgáltatását az Érintett igényeinek, érdeklődésének megfelelően nyújthassa, illetve megkönnyítse az Érintett számára a Szolgáltatás igénybe vételét. Az Érintett a cookie-k alkalmazását bármikor letilthatja, illetve törölheti böngészőjében, azonban tudomásul veszi, hogy ez a Szolgáltatás egyes funkciói működésének hibáját okozhatja.
Az Adatkezelő a Google Ads remarketing követő kódjait használja, mely kód az Érintett megjelöléséhez cookie-kat használ. A remarketing követőkódok segítségével az Érintett a Google Display hálózatba tartozó honlapokon remarketing hirdetésekkel válik felkereshetővé. A cookie-k kezelésére a fent leírtak megfelelően irányadóak.
Az Adatkezelő külső reklámszolgáltatók számára reklámok közzétételének lehetőségét biztosíthatja a Szolgáltatás igénybe vétele során. Ezen reklámszolgáltatók cookie-kat helyezhetnek el az Érintett számítógépén és/vagy mobiltelefonján annak érdekében, hogy a böngészési adataikat, a megtekintett reklámokat nyomon követhessék saját szolgáltatásuk az Érintett igényeinek, érdeklődésének megfelelő biztosítása érdekében. Jelen Tájékoztató nem vonatkozik, és az Adatkezelőt felelősség nem terheli ezen külső reklámszolgáltatók adatkezelési gyakorlata tekintetében.

Az Adatkezelőt a Szolgáltatás Érintett általi igénybe vételének jobb megértése érdekében - a Xeropan honlap és a Xeropan   mobil applikáció látogatottsági és egyéb analitikai adatainak mérése és auditálása által - külső szolgáltatók segítik (így különösen Google Analytics). Ezen külső szolgáltatók működésük során cookie-kat, API-kat és SDK-kat használhatnak. Jelen Tájékoztató nem vonatkozik, és az Adatkezelőt felelősség nem terheli ezen külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlata tekintetében. Adatkezelésükről az Érintett a következő címen tájékozódhat: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/ANALYTICS/

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a fióktelepén, adatfeldolgozóinál, valamint a VENGIT Kft. által működtetett felhő alapú szervereken találhatóak meg, amelyekhez a CodeYard Kft., Gonda József e.v., valamint a Xeropan International Kft. munkavállalói férnek hozzá.
Az Adatkezelő rendelkezik azokkal a műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel, melyek alkalmasak az adatkezelés biztonságának megteremtésére és fenntartására, így az Adatkezelő védelmet biztosít különösen:
a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás,
továbbítás,
nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A technika mindenkori fejlettségére tekintettel az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) úgy választják meg az adatok biztonságát szolgáló intézkedéseket, hogy azok az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatokkal szemben megfelelő szintű védelmet nyújtsanak, és több lehetséges megoldás közül a személyes adatok védelmének magasabb szintjét biztosító megoldás kerüljön alkalmazásra, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak.
Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról szerverszintű és applikáció-szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 1. A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok címzettjei az következő szolgáltatók: CodeYard Kft., VENGIT Kft., Gonda József e.v., Digital Ocean, melyek hozzáférnek az alábbi adatokhoz:

Felhasználói azonosító, Vezetéknév, Keresztnév, Face azonosító, Google azonosító, Születési dátum, E-mail cím, Neme, Profilkép facebookról, Nyelvnek azonosítója, Telefon nyelvi beállítása, Alkalmazás user activity, Facebook ismerősök listája

Mailchimp: Vezetéknév és keresztnév, E-mail cím

Mailgun: E-mail cím, User activity

Facebook: Felhasználói azonosító, User activity

Facebook ads: E-mail cím

Google: Felhasználói azonosító, User activity

Google ads: E-mail cím


 1. A Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az ellátott adathordozhatósághoz való jogáról.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ (amennyiben az adatokat nem az ellátottól gyűjtötték); az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az ellátottra nézve milyen várható következményekkel jár.

7.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat késedelem nélküli helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig valamely indok fennállása esetén köteles az érintett ezen kérésnek eleget tenni:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy közérdekű archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi pontok valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra, hogy kérje – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


7.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását – amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás – bármikor visszavonja.

7.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Egyéb rendelkezések
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek a Xeropan honlap és a Xeropan mobil felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Xeropan honlap és a Xeropan mobil használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
A Szolgáltató termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
A Szolgáltató Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 
A Szolgáltató Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Szolgáltató nem kezeli.
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
A Szolgáltató nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Szolgáltató nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

info@xeropan.com

Ügyfélszolgálat