A letöltéssel az alábbi Általános Szerzödéses Feltételek elfogadásra kerülnek


Legutóbb frissítve: 2018.szeptember 7.

Felhasználási feltételek

Felülvizsgálva: 2018.szeptember. 7.

1. Bevezető

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Megállapodás) célja, hogy meghatározza a Xeropan International Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) tekintetében a Xeropan Honlap (www.xeropan.com) és mobil applikáció funkcióinak (továbbiakban együttesen: Xeropan), mint szolgáltatás igénybe vételének szabályait, jogi kereteit, a felek jogait és kötelezettségeit. Xeropan, mint mobil applikáció több nyelven érhető el, a Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy az egyes nyelvi változatok tartalma, felépítése, funkciói, bármilyen jellemző tulajdonsága egymáshoz képest eltérést mutathat.

Jelen Megállapodás magyar és angol nyelven készült el, a két nyelvváltozat szövegezése közti eltérés esetén a magyar nyelvváltozat rendelkezései az irányadóak.

A Xeropan használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Megállapodás nem tartalmaz, a Honlapon vagy az applikációban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 1. Szolgáltató adatai

Név: Xeropan International Kft. 
Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
E-mail cím: info@xeropan.hu
Adószám: 26304706-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-029639
Képviselő: Mile Ferenc (ügyvezető, önálló), Al-Gharawi Madzsid Attila (ügyvezető, önálló)

 1. Feltételek elfogadása

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket megismerte, megértette és kifejezetten elfogadta, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, azzal, hogy a Xeropan applikációt vagy annak bármely elemét igénybe veszi (így különösen, de nem kizárólagosan azzal, hogy Xeropan honlapot látogatja, böngészi, a Xeropan mobil applikációt letölti, használja). A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Megállapodás elfogadása hiányában nem jogosult Xeropan igénybe vételére. A Megállapodás elfogadása a Honlapon vagy az applikáción belül az erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével történik.

 1. Feltételek változása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megállapodás egészét vagy egy részét belátása szerint módosítsa, új rendelkezés(eke)t hozzáadjon vagy töröljön. Ebben az esetben Felhasználó Xeropan vagy bármely elemének további igénybe vételével kifejezetten elfogadja ezen változásokat azok hatályba lépésétől („Felülvizsgálva:” cím után leírt időponttól) kezdődően. Ezen változások követése érdekében a Felhasználónak célszerű időről-időre felkeresni a Xeropan honlapot, ahol a korábbi szövegváltozatokat archív formában is elérheti.

 1. A szolgáltatás leírása

Szolgáltató kijelenti, hogy a Xeropan applikáció ingyenesen letölthető, valamint bizonyos funkciói ingyenesen használhatóak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ingyenes funkciókon túl, a prémium szolgáltatások igénybevételéhez az alább részletezett fizetési kötelezettség terheli.

Ingyenes szolgáltatások:
- Naponta frissülő leckék
- Szótanuló általános gyakorlás (passzív és aktív szókincs gyakorlása)
- Lecke gyakorló

Prémium szolgáltatások:
- Tematikus leckékre 20 érme \ lecke
- Szótanuló speciális kategóriára 90 \ lecke
- Nyelvtan lecke 20 érme \ lecke

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Xeropan fizetős szolgáltatásainak az igénybe vétele fizetési kötelezettséget vonhat maga után, és a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Xeropan mobil applikációban feltüntetésre kerülő árak bruttó árak. A Xeropan applikáció prémium tartalmainak használatáért a Felhasználó kizárólag érmékkel fizethet. A Xeropan érméket (különböző csomagokban) az applikáció „Boltjában” vásárolhatja meg az ott feltüntetett áron. A Szolgáltató a feltüntetett árak saját belátása szerinti változtatásának jogát fenntartja.

Az applikáció letöltésével és a bejelentkezés elvégzésével a Felhasználó egy kezdő érmecsomagra tesz szert, mellyel a továbbiakban szabadon gazdálkodhat, felhasználhatja, illetve gyarapíthatja azt.

A Xeropan érmék megszerzésének további ingyenes módjai:

- Egy gombos meghívás: Felhasználónak lehetősége van arra, hogy meghívjon egy vagy több barátot, hogy használja a Xeropan alkalmazást. Ebben az esetben a Felhasználó nevében a Xeropan küld rendszerüzenetet a meghívott félnek az igénybevétel lehetőségéről. Felhasználó jelen Megállapodás elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy ezen ingyenes érmeszerző funkció során nevében a Xeropan rendszerüzenetet küldjön. A Felhasználó kifejezett hozzájárulását követően a Xeropan-t felelősség nem terheli az ilyen jellegű megkeresések eszközölését követően. Felhasználó tudomásul veszi, hogy lehetősége van arra is, hogy ő maga hívjon meg barátokat a Xeropan alkalmazás használata végett.

- „Nézz reklámot” funkció: reklám videó végignézésével szerez a Felhasználó az Applikációban meghatározott számú Xeropan érmét. A Felhasználónak lehetősége van a reklám videó többszöri megtekintésére, azonban a megtekintésszám és bizonyos tartalmak korlátozottak, korlátozottan hozzáférhetőek a reklámszolgáltató lehetőségeitől, döntésétől függően.

- „Facebook like” és „Twitter like”: a Xeropan Facebook és Twitter oldalának követése esetén egyszeri alkalommal szerezhet a Felhasználó Xeropan érmét.

- Egyszeri érmejóváírás kérdőívkitöltéssel: a Beállítások menüben található kérdőív kitöltésével egyszeri alkalommal szerezhet a Felhasználó Xeropan érmét.

- A Xeropan használata során elért eredmények után: a Felhasználó teljesítményétől függően tehet szert Xeropan érmére.
- Kihívások teljesítése: a felhasználói profilban található hármas kihívás-csomag teljesítésével tehet szert a Felhasználó Xeropan érmére.

A Szolgáltató időről-időre, hosszabb-rövidebb ideig, saját belátása szerint kedvezményekre, akciós vásárlási lehetőségre (továbbiakban: Kedvezmények) hívhatja fel a Felhasználó figyelmét, mely Kedvezmények igénybe vételének feltételeiről Xeropan mobil applikáció igénybe vétele során, az ott feltüntetettek szerint ad tájékoztatást. A Kedvezmények bevezetésére, megszüntetésére, feltételeinek változtatására a Szolgáltató saját belátása szerint jogosult.

 1. Regisztráció, igénybevétel szabályai

Xeropan igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy a Megállapodás elfogadásához szükséges, jelen pontban leírt feltételeknek megfelel.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Xeropan alkalmazás használható regisztráció nélkül is ugyanakkor az applikáció közösségi funkcióinak igénybe vételéhez, a nyelvtanulás más eszközön való folytatásához, valamint ahhoz, hogy a Felhasználó barátai nyelvtanulását, eredményeit nyomon követhesse, más tanulótársakat meghívhasson az alkalmazás használatához, a Felhasználónak regisztrálnia kell. A regisztráció a Felhasználó meglévő Facebook vagy Google fiókjával történhet. A regisztráció során kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató jogosult a regisztrációkat felülvizsgálni, és – az egyenlő bánásmód követelményének betartásával – belátása szerint a regisztrációhoz való hozzájárulást visszavonni, a Xeropan-hoz való további hozzáférést megtiltani. A Felhasználó által megadott adatok naprakészségéért, valóságtartalmáért Felhasználó a felelős. Amennyiben bebizonyosodik az adatok valótlansága, vagy a Szolgáltatóban kétség merül fel az adatok valóságtartalmát illetően, a Szolgáltató előzetes értesítés és indoklás nélkül jogosult a hozzáférést megtiltani.

A Szolgáltatást kizárólag 16. éven felüliek használhatják. Amennyiben a Felhasználó 16. életévét betöltötte, személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását saját jogán megadhatja, annak érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Amennyiben a Felhasználó 18. életévét betöltötte, és cselekvőképességében sem részben, sem teljesen nem korlátozott, maga jogosult a jelen Megállapodást elfogadni.

Felhasználó Xeropan igénybevételére a rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve a rendeltetésszerű használat elve érvényesülése mellett jogosult. Rendeltetésszerű a joggyakorlás, illetve a használat különösen, amennyiben jelen Megállapodás rendelkezéseit betartva, Xeropan funkciójával, alapelveivel összhangban történik az igénybe vétel. Az igénybe vétel sem közvetlenül, sem közvetetten nem valósíthat meg üzletszerű használatot, ilyen eredményre nem vezethet. Xeropan teljes egészében a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

Xeropan igénybe vétele során a Felhasználó által megadott adatok naprakészségéért, valóságtartalmáért Felhasználó a felelős.

Amennyiben Xeropan igénybe vétele során a Felhasználó szerzői jogi védelem alá eső tartalmat közöl, tesz hozzáférhetővé, úgy szavatolja, hogy ezen tartalom szerzői jogaival rendelkezik, és kifejezetten hozzájárul, hogy Xeropan ezen tartalmat külön díjazás nélkül, nem kizárólagosan, visszavonhatatlanul, átruházhatóan, időbeli, földrajzi és technikai kötöttségek nélkül felhasználja, tekintet nélkül a felhasználás módjára, mértékére, céljára. Felhasználásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, átdolgozás, kiállítás.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak jogában áll ellenőrizni Xeropan igénybe vételét, és saját belátása szerint, előzetes értesítés és indoklás nélkül az általa szükségesnek ítélt lépéseket megtenni, amennyiben a Megállapodással, jogszabályokkal vagy saját értékítéletével össze nem egyeztethető vagy ellentétes felhasználói aktivitást tapasztal.

 1. Hírlevél-feliratkozás

Xeropan mobil applikációban történő Facebook, Google fiók regisztrációja során a Felhasználó feliratkozhat, hogy részére a Szolgáltató hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldjön. A Felhasználó a hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni a hírlevél alján található „Leiratkozás”-ra kattintással. A leiratkozást követően a Szolgáltató a Felhasználó számára több hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül.

 1. Reklámok

A Szolgáltató külső reklámszolgáltatók számára reklámok közzétételének lehetőségét biztosíthatja Xeropan igénybe vétele során, mely reklámtartalmak, illetve a reklámra történő kattintás által elért, Xeropan honlapján kívüli más honlapok a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek, és így sem a reklámok tartalmáért, sem a reklámszolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 1. Felügyelet, irányadó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató központi ügyintézési helye Magyarországon található, Xeropan azonban a világ számos országában hozzáférhető, letölthető. Azon Felhasználók, akik Magyarországon kívüli más országból kívánják Xeropan-t igénybe venni, kijelentik, hogy ezt saját elhatározásukból teszik, és alávetik magukat Magyarország jogszabályainak, valamint felmerülő jogvitáik rendezése érdekében a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.  A Felhasználó és a Szolgáltató tudomásul veszik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni, és tárgyalásaik sikertelensége esetén fordulnak az előzőekben megjelölt bírói fórumhoz.

 1. Panaszkezelés

Felhasználó a Xeropan igénybe vétele során tapasztalt nehézségeit, észrevételeit, panaszait az info@xeropan.com címre juttathatja el, lehetőség szerint az eset körülményeinek részletes leírásával a gördülékeny problémamegoldás érdekében.
Szolgáltató  a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Ha Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 1. - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 2. - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.


Ügyfélfogadás ideje: Kedd, szerda és csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig; Hétfőn és pénteken: az ügyfélfogadás szünetel
Ügyfélfogadás helye: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15
Tel: 52-500-710, 52-500-745

Fax: 52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Különös rendelkezések


Tulajdonjog

Xeropan teljes egészében a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, különösen, de nem kizárólagosan minden szerzői jog, védjegy, know-how, és bármely más szellemi tulajdonjog, üzleti titok kizárólagos tulajdonosa, jogosultja.

Szerzői jog

A Szolgáltatót megillető szerzői jogi védelem kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a Xeropan honlap egészére, egy részére, az azon Szolgáltató által elhelyezett írásbeli, képi és videó tartalmakra; Xeropan mobil applikáció egészére, egy részére, az abban megjelenő írásbeli, képi és videó tartalmakra.

Tilos a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül az előzőekben felsoroltakat bármilyen formában felhasználni (különösen többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, nyilvánossághoz közvetíteni sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz továbbközvetíteni, átdolgozni, kiállítani), reprodukálni, átruházni, tárolni vagy másolni.
A Xeropan tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Xeropan használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon vagy az applikációban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Xeropan rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.xeropan.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Védjegyjog
A Xeropan igénybe vétele során megjelenő, a Szolgáltatón kívül eső természetes és jogi személyek által bejegyeztetett védjegyek, márkanevek és domain nevek az azokat bejegyeztető természetes és jogi személyek kizárólagos tulajdonát képezik. A Szolgáltató által bejegyeztetett védjegyek, márkanevek és domain nevek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, azokat a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül bármilyen formában, gazdasági tevékenységi körben vagy azon kívül használni tilos.

Jogsértés jogkövetkezményei
Amennyiben a Szolgáltató személyesen, közreműködője vagy bármilyen más forrás által szerzői jogának sérelmét, védjegyének, márkanevének, domain nevének bitorlását észleli, jogsértésenként és alkalmanként, a jogsértés abbahagyásának napjáig napi 100.000 Ft kötbér megfizetésére kötelezi a jogsértő felhasználót, használót. A jogsértés tényének bizonyítása során felmerült költségek megfizetése szintén a jogsértő felhasználót, használót terhelik. Az Szolgáltató kötbérkövetelése mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.

Kártalanítás, mentesítés, védelem
A Felhasználó vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja, a Szolgáltató védelmében fellép, a felelősség alól mentesíti a Szolgáltatót, annak képviselőit, munkavállalóit, ügynökeit, vállalkozóit, más közreműködőit minden olyan kár, felelősség, igény, követelés, per, költség, kiadás tekintetében, amely közvetlenül vagy közvetve

A) Felhasználó Xeropan, termékeinek, szolgáltatásainak igénybe vételével, Felhasználó a Szolgáltató által a Xeropan-nal összefüggésben szervezett programokon, játékokon való részvételével, a Felhasználó Xeropan-hoz történő bárminemű hozzáférésével, Felhasználó akár írásos, képi, videó vagy más tartalmának Szolgáltató részére (bármilyen formában, de különösen elektronikus és postai úton) történő megküldésével, rendelkezésre bocsátásával, közzétételével;

B) Felhasználó ezen Megállapodás rendelkezéseinek, bármely alkalmazandó jogszabály, a Szolgáltatót vagy bármely más, harmadik személyt megillető jogok megsértésével;

C) Felhasználó Facebook vagy Google fiókjához vagy jelszavához kapcsolódó bármilyen aktivitással;

D) Más felhasználó által Szolgáltató részére (bármilyen formában, de különösen elektronikus és postai úton) megküldött, rendelkezésre bocsátott, közzétett tartalmának felhasználásával, használatával, az azokra történő hivatkozással összefüggésben merült fel.

Felelősség kizárása, illetve korlátozása
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szolgáltatását annak esetlegesen felmerülő hibáival, hiányosságaival együtt, úgy és olyan formában nyújtja, ahogy az a Felhasználó által hozzáférhető. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépét vagy egyéb tulajdonát érő közvetett vagy közvetlen kárért (beleértve a vírustámadást is), amely a Xeropan igénybe vétele következtében következik be, függetlenül az igénybe vétel jogszerűségétől vagy jogszerűtlenségétől.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az adatkapcsolati hibák, a szolgáltatás időszakos vagy tartós elérhetetlensége következtében a Felhasználó számítógépében vagy egyéb tulajdonában bekövetkező közvetett vagy közvetlen kárért.
Xeropan bármely felületén (közösségi médiákat is ide értve) megjelenő információ(k) minőségi, technikai vagy információbeli pontatlanságainak, hibáinak kijavítása a Szolgáltató  kizárólagos joga, amelyet saját belátása szerint, előzetes értesítés és indoklás nélkül megtehet.

A Xeropan bármely felületéhez (közösségi médiákat is ide értve) kapcsolódó bármely más internetes oldalon található sértő, bántó vagy jogellenes bejegyzésért, tartalomért, illusztrációért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Xeropan Magyarország területén kívüli jogszabályi vagy más szempontú megfelelőségért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználók vagy harmadik személyek által, Xeropan igénybe vétele során közölt vagy hozzáférhetővé tett tartalomért.

A Szolgáltató a Megállapodás rendelkezéseinek megszegéséből vagy jogszabály megsértéséből származó követelésekkel szemben annyiban tartozik felelősséggel, amennyiben jogerős bírósági ítélet mondja ki Szolgáltató (Megállapodás tekintetében fennálló) szándékos szerződésszegését vagy jogszabálysértését.

Felhasználó a Xeropan-ot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Xeropan használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Xeropan használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a Xeropan használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A Xeropan olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felmondási jog
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

info@xeropan.com

Ügyfélszolgálat