A letöltéssel az alábbi Általános Szerzödéses Feltételek elfogadásra kerülnek


Legutóbb frissítve: 2016. február 8.

Felhasználási feltételek

Felülvizsgálva: 2016.február. 2.

1. Bevezető

Tedd a szívedre a kezed, hogy még sosem kerített hatalmába az a szorongató érzés, mint amikor idegen nyelven kellett megszólalnod. Milliók küzdenek a világon, hogy elsajátítsák a választott nyelvet, több, kevesebb sikerrel. Mi ennek az oka? Félelem a hibázástól, a tévedéstől, és a tévedés megbélyegző hatásától, melyet valójában te magad generálsz, valamint az ezen félelemre építő cégek és oktatási rendszerek. A Xeropan© missziója, hogy a játék örömének átélésével segítse az angol nyelvet elsajátítani vágyókat, hogy elérhessék céljukat.

A Xeropan©használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon vagy az applikációban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 1. Felek, szolgáltatás megnevezése

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Megállapodás) célja, hogy meghatározza az Alfa Proxima-X Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) és a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) tekintetében a Xeropan© Honlap (www.xeropan.com) és mobil applikáció funkcióinak (továbbiakban együttesen: Xeropan©), mint szolgáltatás igénybe vételének szabályait, jogi kereteit, a felek jogait és kötelezettségeit. Xeropan©, mint mobil applikáció több nyelven érhető el, a Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy az egyes nyelvi változatok tartalma, felépítése, funkciói, bármilyen jellemző tulajdonsága egymáshoz képest eltérést mutathat.

 1. Feltételek elfogadása

A Felhasználó kijelenti, hogy a Xeropan© vagy bármely elemének igénybe vételével (különösen, de nem kizárólagosan a Xeropan© honlap látogatásával, böngészésével, a Xeropan© mobil applikáció letöltésével, használatával) a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket megismerte, megértette és kifejezetten elfogadta. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Megállapodás elfogadása hiányában nem jogosult Xeropan© igénybe vételére. A Megállapodás elfogadása a Honlapon vagy az applikáción belül az erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével történik.

Az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Üzemeltető iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.

Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. Feltételek változása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Megállapodás egészét vagy egy részét belátása szerint módosítsa, új rendelkezés(eke)t hozzáadjon vagy töröljön. Ebben az esetben Felhasználó Xeropan© vagy bármely elemének további igénybe vételével kifejezetten elfogadja ezen változásokat azok hatályba lépésétől („Felülvizsgálva:” cím után leírt időponttól) kezdődően. Ezen változások követése érdekében a Felhasználónak célszerű időről-időre felkeresni a Xeropan© honlapot, ahol a korábbi szövegváltozatokat archív formában is elérheti.

 1. Jognyilatkozatok érvényessége

Xeropan© igénybevételével a Felhasználó kijelenti, hogy a Megállapodás elfogadásához szükséges, jelen pontban leírt feltételeknek megfelel. Amennyiben a Felhasználó 14. életévét még nem töltötte be, jognyilatkozata semmis, és a Megállapodás elfogadására kizárólag törvényes képviselője jogosult az ő nevében. Amennyiben a Felhasználó a 14. életévét már betöltötte, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. Amennyiben a Felhasználó 16. életévét betöltötte, személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását saját jogán megadhatja, annak érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Amennyiben a Felhasználó 18. életévét betöltötte, és cselekvőképességében sem részben, sem teljesen nem korlátozott, maga jogosult a jelen Megállapodást elfogadni.

 1. Adatkezelési tájékoztató

Xeropan© mobil applikáció igénybe vételéhez – a Tutorial („Bevezető”) kivételével - a Felhasználónak regisztrációra van szüksége. Xeropan© igénybe vételekor, illetve az említett regisztráció során az Üzemeltető különböző típusú adatokat kezel, mely adatkezelés tekintetében irányadó Adatkezelési tájékoztatója jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, a benne foglaltak elfogadása hiányában jelen Megállapodás sem fogadható el érvényesen.

 1. A szolgáltatás leírása

A Xeropan© mobil applikáció három idősíkon, egy Bevezető-szigeten és további 12 szigeten vezeti végig a Felhasználót. Szigetenként pedig a Felhasználónak lehetősége nyílik változatos feladatokon keresztül, számos leckéből álló különböző tematikákat megoldani, küldetéseket teljesíteni a továbbjutás érdekében.

A Felhasználó a Xeropan© mobil applikáció megnyitása után megválasztja, hogy mely nyelven keresztül szeretné a szolgáltatást elérni. A választható nyelvek: magyar, francia, német, japán, koreai, portugál, hindi és angol. A nyelv beállítása egyszeri lehetőség, melyet a Felhasználó tudomásul vesz.

A nyelvválasztás után a Felhasználónak a Bevezető-sziget megoldásával bepillantást nyerhet a Xeropan© mobil applikáció nyújtotta szolgáltatásokba lépésről lépésre. A Bevezető-sziget egyszeri teljesítése a további, összesen 12 sziget hozzáférhetővé válásának feltétele. A Bevezető használata regisztrációt nem igényel, és teljesen ingyenesen vehető igénybe. Teljesítése után a Xeropan© mobil applikáció első szigetére a továbbjutás már regisztrációhoz kötött, a regisztráció pedig történhet a Felhasználó meglévő Facebook, Google+ fiókjával. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Xeropan© mobil applikáció nem küld és a jövőben sem fog a Felhasználó helyett, annak nevében, a hozzájárulása nélkül Facebook vagy Google+ fiókjára üzenetet küldeni.

A Xeropan© mobil applikáció szolgáltatásai ingyenesen érhetőek el az alábbi szolgáltatások kivételével, melyek ún. in-app purchase keretében, a következőkben leírtak szerint vásárolhatóak meg:

 • Kampánytematikánként az összes lecke, illetve a kampányleckék egyesével;

 • Nyelvtan szigetenként, illetve az összes nyelvtan;

 • Teljes szótanuló kategóriák (pl. „Munka” kategória összes kifejezése) szigetektől függetlenül, illetve az összes szótanuló;

 • Küldetések teljesítése;

 • Reklámmentesség;

 • Egyes leckékben a helyes válasz megvásárlása (mely azonban nem jelenti a helyes válasszal együtt járó Xeropan© érme és csillag megszerzését is, a helyes válasz megvásárlásának lehetősége kizárólag a Felhasználó tájékoztatását szolgálja).

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Xeropan© fizetős szolgáltatásainak az igénybe vétele fizetési kötelezettséget von maga után az alább feltüntettek szerint, és a Xeropan© mobil applikációban feltüntetésre kerülő árak bruttó árak. Az applikáción belül a szolgáltatásokért a fizetés történhet csillagokkal, illetve Xeropan© érmékkel. A csillagokra Felhasználó a Xeropan© applikáció használata során elért eredményei, teljesítménye függvényében tehet szert (feladattípusonként, amennyiben a helyes válaszok aránya 40% feletti, egy csillagra, ha 60% feletti, két csillagra, végül, ha 80% feletti, három csillagra), míg a Xeropan© érméket (különböző csomagokban) az applikáció „Boltjában” vásárolhatja meg az ott feltüntetett áron. Az Üzemeltető a feltüntetett árak saját belátása szerinti változtatásának jogát fenntartja.

Az applikáció letöltésével és a bejelentkezés elvégzésével a Felhasználó egy kezdő érmecsomagra tesz szert, mellyel a továbbiakban szabadon gazdálkodhat, felhasználhatja, illetve gyarapíthatja azt. A Xeropan© érmék megszerzésének további ingyenes módjai:

- „Hívj barátokat” funkció: a meghívni szándékozott személy e-mail címére vagy sms-ben vagy bármely messaging service-en keresztül a Felhasználó meghívást küldhet a Xeropan© használatára. A meghívott személy a meghívó elfogadásával és a meghívóban szereplő kuponkód megadásával a kezdő érmecsomagon felül további érmékre tesz szert („Ingyen érme!” funkció), ahogy a meghívó személy minden meghívott személy első bejelentkezése után. Egy kuponkód egyszer használható fel. A meghívott személy minden egyes vásárlásának meghatározott százaléka a meghívó személy érméinél jóváírásra kerül, melyről értesítést kap. A Felhasználó által megadott email cím, telefonszám, amelyre a meghívást elküldi, a Felhasználó köteles beszerezni az adat felhasználására vonatkozó előzetes engedélyt az adott érintettől.

- „Nézz reklámot” funkció: reklám videó végignézésével szerez a Felhasználó az Applikációban meghatározott számú Xeropan© érmét. A Felhasználónak lehetősége van a reklám videó többszöri megtekintésére, azonban a megtekintésszám és bizonyos tartalmak korlátozottak, korlátozottan hozzáférhetőek a reklámszolgáltató lehetőségeitől, döntésétől függően.

- „Facebook like” és „Twitter like”: a Xeropan© Facebook és Twitter oldalának követése esetén egyszeri alkalommal szerezhet a Felhasználó Xeropan© érmét.

- Egyszeri érmejóváírás kérdőívkitöltéssel: a Beállítások menüben található kérdőív kitöltésével egyszeri alkalommal szerezhet a Felhasználó Xeropan© érmét.

- A Xeropan© használata során elért eredmények után: a Felhasználó teljesítményétől függően tehet szert Xeropan© érmére.

- Kihívások teljesítése: a felhasználói profilban található hármas kihívás-csomag teljesítésével tehet szert a Felhasználó Xeropan© érmére.

Az Üzemeltető időről-időre, hosszabb-rövidebb ideig, saját belátása szerint kedvezményekre, akciós vásárlási lehetőségre (továbbiakban: Kedvezmények) hívhatja fel a Felhasználó figyelmét, mely Kedvezmények igénybe vételének feltételeiről Xeropan© mobil applikáció igénybe vétele során, az ott feltüntetettek szerint ad tájékoztatást. A Kedvezmények bevezetésére, megszüntetésére, feltételeinek változtatására az Üzemeltető saját belátása szerint jogosult.

 1. Regisztráció, személyes adatok

Xeropan© mobil applikáció igénybe vételéhez - annak bevezetője („Tutorial”) kivételével - a Felhasználónak regisztrációra van szüksége. A regisztráció történhet a Felhasználó meglévő Facebook, Google+ fiókjával. A regisztráció során kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

Az Üzemeltető jogosult a regisztrációkat felülvizsgálni, és – az egyenlő bánásmód követelményének betartásával – belátása szerint a regisztrációhoz való hozzájárulást visszavonni, a Xeropan©-hoz való további hozzáférést megtiltani. A Felhasználó által megadott adatok naprakészségéért, valóságtartalmáért Felhasználó a felelős. Amennyiben bebizonyosodik az adatok valótlansága, vagy az Üzemeltetőben kétség merül fel az adatok valóságtartalmát illetően, az Üzemeltető előzetes értesítés és indoklás nélkül jogosult a hozzáférést megtiltani.

 1. Igénybevétel szabályai

  1. Általános szabályok

Felhasználó Xeropan© igénybevételére a rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve a rendeltetésszerű használat elve érvényesülése mellett jogosult. Rendeltetésszerű a joggyakorlás, illetve a használat különösen, amennyiben jelen Megállapodás rendelkezéseit betartva, Xeropan© funkciójával, alapelveivel összhangban történik az igénybe vétel. Az igénybe vétel sem közvetlenül, sem közvetetten nem valósíthat meg üzletszerű használatot, ilyen eredményre nem vezethet. Xeropan© teljes egészében az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi, melynek részleteit jelen Megállapodás 10. pontja tartalmazza.

Xeropan© igénybe vétele során a Felhasználó által megadott adatok naprakészségéért, valóságtartalmáért Felhasználó a felelős.

Amennyiben Xeropan© igénybe vétele során a Felhasználó szerzői jogi védelem alá eső tartalmat közöl, tesz hozzáférhetővé (pl. Xeropan© honlapjának „Küldd el lecke ötleted” funkciója használata során), úgy szavatolja, hogy ezen tartalom szerzői jogaival rendelkezik, és kifejezetten hozzájárul, hogy Xeropan© ezen tartalmat külön díjazás nélkül, nem kizárólagosan, visszavonhatatlanul, átruházhatóan, időbeli, földrajzi és technikai kötöttségek nélkül felhasználja, tekintet nélkül a felhasználás módjára, mértékére, céljára. Felhasználásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, átdolgozás, kiállítás.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőnek jogában áll ellenőrizni Xeropan© igénybe vételét, és saját belátása szerint, előzetes értesítés és indoklás nélkül az általa szükségesnek ítélt lépéseket megtenni, amennyiben a Megállapodással, jogszabályokkal vagy saját értékítéletével össze nem egyeztethető vagy ellentétes felhasználói aktivitást tapasztal.

  1. Facebook, Twitter, Google+

A 10.1. pontban kifejtettek megfelelően alkalmazandóak a Xeropan© Facebook, Twitter és Google+ oldalai használatára.

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy nem jelenít meg közösségi oldalon a Felhasználó nevében, az ő előzetes hozzájárulása nélkül bejegyzést.

  1. Hírlevél-feliratkozás

Xeropan© mobil applikációban történő Facebook, Google+ fiók regisztrációja során a Felhasználó feliratkozhat, hogy részére az Üzemeltető hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldjön. A Felhasználó a hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni a hírlevél alján található „Leiratkozás”-ra kattintással. A leiratkozást követően az Üzemeltető a Felhasználó számára több hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül.

  1. Reklámok

Az Üzemeltető külső reklámszolgáltatók számára reklámok közzétételének lehetőségét biztosíthatja Xeropan© igénybe vétele során, mely reklámtartalmak, illetve a reklámra történő kattintás által elért, Xeropan© honlapján kívüli más honlapok az Üzemeltető ellenőrzési körén kívül esnek, és így sem a reklámok tartalmáért, sem a reklámszolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 1. Tulajdonjog

Xeropan© teljes egészében az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi, különösen, de nem kizárólagosan minden szerzői jog, védjegy, know-how, és bármely más szellemi tulajdonjog, üzleti titok kizárólagos tulajdonosa, jogosultja.

  1. Szerzői jog

Az Üzemeltetőt megillető szerzői jogi védelem kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a Xeropan© honlap egészére, egy részére, az azon Üzemeltető által elhelyezett írásbeli, képi és videó tartalmakra; Xeropan© mobil applikáció egészére, egy részére, az abban megjelenő írásbeli, képi és videó tartalmakra.

Tilos az Üzemeltető írásbeli engedélye nélkül az előzőekben felsoroltakat bármilyen formában felhasználni (különösen többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, nyilvánossághoz közvetíteni sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz továbbközvetíteni, átdolgozni, kiállítani), reprodukálni, átruházni, tárolni vagy másolni.

A Xeropan© tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Xeropan© használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon vagy az applikációban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Xeropan© rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.xeropan.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Üzemeltető által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

  1. Védjegyjog

A Xeropan© igénybe vétele során megjelenő, az Üzemeltetőn kívül eső természetes és jogi személyek által bejegyeztetett védjegyek, márkanevek és domain nevek az azokat bejegyeztető természetes és jogi személyek kizárólagos tulajdonát képezik. Az Üzemeltető által bejegyeztetett védjegyek, márkanevek és domain nevek az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik, azokat az Üzemeltető írásbeli engedélye nélkül bármelyen formában, gazdasági tevékenységi körben vagy azon kívül használni tilos.

  1. Jogsértés jogkövetkezményei

Amennyiben az Üzemeltető személyesen, közreműködője vagy bármilyen más forrás által szerzői jogának sérelmét, védjegyének, márkanevének, domain nevének bitorlását észleli, jogsértésenként és alkalmanként, a jogsértés abbahagyásának napjáig napi 100.000 Ft kötbér megfizetésére kötelezi a jogsértő felhasználót, használót. A jogsértés tényének bizonyítása során felmerült költségek megfizetése szintén a jogsértő felhasználót, használót terhelik. Az Üzemeltető kötbérkövetelése mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.

 1. Kártalanítás, mentesítés, védelem

A Felhasználó vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja, az Üzemeltető védelmében fellép, a felelősség alól mentesíti az Üzemeltetőt, annak képviselőit, munkavállalóit, ügynökeit, vállalkozóit, más közreműködőit minden olyan kár, felelősség, igény, követelés, per, költség, kiadás tekintetében, amely közvetlenül vagy közvetve

A) Felhasználó Xeropan©, termékeinek, szolgáltatásainak igénybe vételével, Felhasználó az Üzemeltető által a Xeropan©-nal összefüggésben szervezett programokon, játékokon való részvételével, a Felhasználó Xeropan©-hoz történő bárminemű hozzáférésével, Felhasználó akár írásos, képi, videó vagy más tartalmának Üzemeltető részére (bármilyen formában, de különösen elektronikus és postai úton) történő megküldésével, rendelkezésre bocsátásával, közzétételével;

B) Felhasználó ezen Megállapodás rendelkezéseinek, bármely alkalmazandó jogszabály, az Üzemeltetőt vagy bármely más, harmadik személyt megillető jogok megsértésével;

C) Felhasználó Facebook vagy Google+ fiókjához vagy jelszavához kapcsolódó bármilyen aktivitással;

D) Más felhasználó által Üzemeltető részére (bármilyen formában, de különösen elektronikus és postai úton) megküldött, rendelkezésre bocsátott, közzétett tartalmának felhasználásával, használatával, az azokra történő hivatkozással összefüggésben merült fel.

 1. Felelősség kizárása, illetve korlátozása

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető szolgáltatását annak esetlegesen felmerülő hibáival, hiányosságaival együtt, úgy és olyan formában nyújtja, ahogy az a Felhasználó által hozzáférhető. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépét vagy egyéb tulajdonát érő közvetett vagy közvetlen kárért (beleértve a vírustámadást is), amely a Xeropan© igénybe vétele következtében következik be, függetlenül az igénybe vétel jogszerűségétől vagy jogszerűtlenségétől.

Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget az adatkapcsolati hibák, a szolgáltatás időszakos vagy tartós elérhetetlensége következtében a Felhasználó számítógépében vagy egyéb tulajdonában bekövetkező közvetett vagy közvetlen kárért.

Xeropan© bármely felületén (közösségi médiákat is ide értve) megjelenő információ(k) minőségi, technikai vagy információbeli pontatlanságainak, hibáinak kijavítása az Üzemeltető kizárólagos joga, amelyet saját belátása szerint, előzetes értesítés és indoklás nélkül megtehet.

A Xeropan© bármely felületéhez (közösségi médiákat is ide értve) kapcsolódó bármely más internetes oldalon található sértő, bántó vagy jogellenes bejegyzésért, tartalomért, illusztrációért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Xeropan© Magyarország területén kívüli jogszabályi vagy más szempontú megfelelőségért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

Az Üzemeltető nem felelős a Felhasználók vagy harmadik személyek által, Xeropan© igénybe vétele során közölt vagy hozzáférhetővé tett tartalomért.

Az Üzemeltető a Megállapodás rendelkezéseinek megszegéséből vagy jogszabály megsértéséből származó követelésekkel szemben annyiban tartozik felelősséggel, amennyiben jogerős bírósági ítélet mondja ki Üzemeltető (Megállapodás tekintetében fennálló) szándékos szerződésszegését vagy jogszabálysértését.

Felhasználó a Xeropan©-ot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Üzemeltető kizár minden felelősséget a Xeropan© használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Xeropan© használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a Xeropan© használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Xeropan© olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Xeropan© használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni.

Amennyiben a Xeropan© használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 1. Felmondási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó).

Céges felhasználókat a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet alapján, a 14 napon belüli felmondási jog nem illeti meg.

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

Fogyasztót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Felhasználó a kifejezett előzetes beleegyezését a Honlapon keresztül tudja megadni vagy visszautasítani. Ehhez a Felhasználónak nem kell mást tennie, minthogy a Honlapon erre szolgáló felületen a „Kérem a Szolgáltatás nyújtását a mai naptól, és, tudatában vagyok annak, hogy a hozzájárulásommal felmondási jogomat elveszítem. Bővebben itt” felirat alatt megtalálható jelölőnégyzetet kipipálja, mellyel egyértelműen jelzi Üzemeltető felé a szándékát.

Ha a Felhasználó nem jelöli be a jelölőnégyzet, Üzemeltető 14 nap elteltével kezdi meg a Szolgáltatás nyújtását, még akkor is, ha az előfizetési díj számláján jóváírásra került. Ha esetleg a Felhasználó időközben meggondolja magát és szeretné, hogy a 14 nap lejártát megelőzően mégis hozzáférhessen a Szolgáltatáshoz, akkor ezt jeleznie kell Üzemeltető felé emailben.

Ha a Felhasználó nem egyezik bele abba, hogy Üzemeltető a Szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően nyújtsa részére, akkor a Felhasználót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Üzemeltető részére. Ebből a célból Felhasználó felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető felmondási nyilatkozat - mintát is. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi nyilatkozatát Üzemeltető részére.

Ha a Felhasználó beleegyezett abba, hogy Üzemeltető a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően él felmondási jogával, a Felhasználó köteles egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. A Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ÁSZF-ben az adott Szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki Üzemeltető. Ha azonban a  Felhasználó bizonyítja, hogy a  teljes összeg túlzottan magas, az  arányos összeget a  szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az  azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

Üzemeltető tehát követelheti az ésszerű költségeinek megtérítését, ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és a Fogyasztó gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Üzemeltető emailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Üzemeltetőnek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Üzemeltető a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Felhasználó él felmondási jogával, Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Üzemeltető, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztót nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 1. Felügyelet, irányadó jog, eljáró bíróság

Az Üzemeltető központi ügyintézési helye Magyarországon található, Xeropan© azonban a világ számos országában hozzáférhető, letölthető. Azon Felhasználók, akik Magyarországon kívüli más országból kívánják Xeropan©-t igénybe venni, kijelentik, hogy ezt saját elhatározásukból teszik, és alávetik magukat Magyarország jogszabályainak, valamint felmerülő jogvitáik rendezése érdekében az Üzemeltető székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.  A Felhasználó és az Üzemeltető tudomásul veszik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni, és tárgyalásaik sikertelensége esetén fordulnak az előzőekben megjelölt bírói fórumhoz.

 1. Nyelv

A Megállapodás magyar és angol nyelven készült el, a két nyelvváltozat szövegezése közti eltérés esetén a magyar nyelvváltozat rendelkezései az irányadóak.

 1. Panaszkezelés

Felhasználó a Xeropan© igénybe vétele során tapasztalt nehézségeit, észrevételeit, panaszait az info@xeropan.com címre juttathatja el, lehetőség szerint az eset körülményeinek részletes leírásával a gördülékeny problémamegoldás érdekében.

Felhasználó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Üzemeltető a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben Üzemeltető az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Üzemeltető a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

  16.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Ha Üzemeltető és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 1. - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 2. - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  Üzemeltető székhelye szerint illetékes Testület:

  HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

  Tel: 52-500-710, 52-500-745

  Fax: 52-500-720

  Ügyintéző: Nemes Brigitta

  E-mail: Nemes.Brigitta@hbkik.hu

  bekelteto@hbkik.hu

  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  - Bírósági eljárás kezdeményezése.

  17. Üzemeltető adatai és kapcsolattartás

  Üzemeltető

  Neve: Alfa Proxima-X Kft.

  Székhelye: 4150 Püspökladány, Erőss Lajos utca 3/1.

  Adószáma: 14548882-2-09

  Cégjegyzékszáma: 09-09-015982

  Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, igénybejelentés: info@xeropan.com

  Adatvédelmi nyilvántartási szám: Igénylés előtt.

info@xeropan.com

Ügyfélszolgálat